/ Anpassade gymnasieskolan /

Anpassade gymnasieskolans huvuduppgift är att ge eleverna kunskaper och goda förutsättningar för sin fortsatta utveckling till självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare.

Anpassade gymnasieskolan ska leda till att alla elever får en god möjlighet till att få jobb, sysselsättning eller möjlighet till fortsatta studier, förbereda för eget boende och ge möjligheter till en rik fritid. Elever med möjlighet att söka till anpassad gymnasieskola har under årskurs 9 möjlighet att prova på utbildningarna under längre eller kortare perioder för att veta vilket program som kan vara intressant att söka. I Örnsköldsviks gymnasiums regi erbjuds individuella program samt fyra nationella för anpassad gymnasieskola.

/ Anpassad gymnasieskola /

Fastighet, anläggning och byggnation

Sök