// Nolabladet //

Måndag 20/5

Bokbord SSU, Ljushallen vid lunchtid

Måndag 20/5

Bokbord SSU, Ljushallen vid lunchtid

Tisdag 21/5

Bokbord CUF, Ljushallen vid lunchtid

Kl. 08:30 – 09:30, EHT BF
Kl. 09:45 – 11:15, Lokal Samverkan Nola
Kl. 15:30 – 16:30, Ämneslag B

Onsdag 22/5

Kursprov MA2

08.30 – 09.30, EHT ES 
15.40 – 16.40, APT HVFRS

Ärende till klassråd

Kom ihåg!

På varje klassråd ska följande tas upp:
• Likabehandling – vårdat språk, diskriminering, etc.
• Arbetsmiljö – stress, buller, rökning, etc.

Ärenden och synpunkter kan lämnas till
elevskyddsombud på ert program eller elevexpeditionen i
biblioteket.

Återlämning av datorer mm för avgångselever

Måndag den 10 juni är det återlämning av datorer och laddare enligt bifogat schema.

Termins-avslutning åk1 och 2

Terminsavslutning tisdag den 11 juni.

Åk 1 och Åk 2 lektioner enligt schema på förmiddagen.
Skollunch precis som vanligt.

Avslutning i aulan kl 13.00.

Sök