/ Kunskapsfestivalen /

Varje år på måndagen under höstlovet anordnar gymnasiet Kunskapsfestivalen för all personal och lärare. Festivalen är ett tillfälle för personalen att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet genom föreläsningar och föredrag för sina kollegor.

Föreläsningarna är varierade och täcker ett stort urval av ämnen. Allt från praktiska tips om hur man använder programvara som Teams och Excel, till pedagogisk planering och dess tillämpningar i vår dagliga undervisning. Det kan även vara föreläsningar om hur man arbetar i klassrummet med Storytelling, hur man diskuterar och hanterar svåra frågor i klassen, eller hur man arbetar med normer och värden. Festivalen erbjuder en otrolig variation av ämnen som berör och engagerar oss.

Kunskapsfestivalen har sitt ursprung i en idé om att förstelärare skulle få en möjlighet att dela sin kunskap, säger Nina Ödmark, rektor på samhällsprogrammet. ”När vi gick ut med detta fick vi direkt frågor från övriga delar av personalen om man kunde hålla en föreläsning även om man inte var förstelärare. Då togs beslutet att alla som vill ska få chansen att föreläsa”, fortsätter Nina. ”Målet med dagen är att utnyttja den samlade kompetensen och erfarenheten som finns inom vår organisation och främja en öppen dialog i en avslappnad miljö. Det är en dag då vi verkligen kan lära oss och inspireras av våra kollegor.”

Under dagen har personalen möjlighet att välja mellan föreläsningar som låter extra spännande och lärorika. Nytt för i år var att dagen inleddes med en gemensam föreläsning i aulan för all personal. Mattias Hamberg, som höll i föreläsning, pratade om det aktuella ämnet artificiell intelligens (AI). Han delade insikter om hur AI fungerar och hur detta kan användas effektivt i undervisningen.

/ Läs fler nyheter /

Gymnasieingenjör

Sök