/ Program /
Barn och fritidsprogrammet
/ Programförkortning /
BF
/ Skolbyggnad /
Nolaskolan
/ Examen /
Yrkesexamen

Barn och fritidsprogrammet

Är du en social person som gillar utmaningar? Är du intresserad av att jobba praktiskt och motivera andra att göra sitt bästa? Vill du dessutom kombinera studier med praktiskt arbete? Då passar barn- och fritidsprogrammet dig, med sina två olika inriktningar: Pedagogiskt och socialt arbete samt Fritid och hälsa.

På Barn- och fritidsprogrammet kommer du få en god yrkeskompetens. Du kommer lära dig viktiga steg i praktiskt arbete inom din valda inriktning. Bland annat kommer du få goda kunskaper att planera, genomföra och dokumentera aktiviteter och uppgifter. Studierna kommer även öka dina kunskaper att arbeta självständigt, ta ansvar och ta initiativ. Under dina år på programmet kommer du att arbeta med människor, lära dig hur du kommunicerar, leder och motiverar.

Under 16 veckor kommer du göra praktik på en arbetsplats, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din APL kommer du få möjlighet att koppla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete och lära dig mer om yrket. Veckorna ute på APL är uppdelade över tre år.

Barn- och fritidsprogrammet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Delta.

Grundläggande behörighet

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6 ingår på samtliga yrkesprogram. Om du inte vill ha behörigheten kan du aktivt välja bort dessa kurser.

Som elev på barn- och fritidsprogrammet kan du inte välja bort kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 från den gymnasiegemensamma delen.

/ Inriktningar /

Fritid och hälsa

Denna inriktning passar om du är intresserad av träning och idrott. Du kommer på denna inriktning öka dina kunskaper inom idrott, fritid och friskvård. Du kommer lära dig hur du kan förbättra människors livskvalité med hjälp av friskvårdsaktiviteter.

Följande yrkesutgångar kan du välja för denna inriktning:

När du väljer träningsinstruktör som yrkesutgång kommer du studera träningslära. Du kommer få kunskaper inom både personlig träning och gruppträning samt dess ledarskap. När du gått denna yrkesutgång kommer du fått kunskaper inom gymverksamhet samt kunnat koppla dina teoretiska kunskaper till praktiskt lärande genom din APL på ett gym.

På yrkesutgången badpersonal kommer du få kunskaper om hur en badanläggning drivs och genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Din APL kommer du göra på Paradiset Bad, Spa och Wellness.

På denna yrkesutgång kommer du få lära dig hur idrottsanläggningar drivs och lära dig vanligt förekommande arbetsuppgifter. Din APL kommer du att göra inom vaktmästeri på en idrottsanläggning.

Pedagogiskt och socialt arbete

Om du väljer inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete kommer du att få lära dig praktiskt och omsorgsfullt ledarskap för människor i olika åldrar. Efter dina år på denna inriktning kommer du få två yrkesutgångar och kan arbeta som:

I yrkesutgången barnskötare kommer du få kunskaper om människans utveckling och lärande. Du kommer att få lära dig vanligt förekommande arbetsuppgifter som till exempel att leda en barngrupp i olika aktiviteter. Din APL kommer du göra på en förskola.

I yrkesutgången personlig assistens och stödpersonal kan du arbeta med personer i behov av stöd såväl i hemmet som på ett LSS-boende, boende med särskild service för vuxna, samt dagliga verksamheter. Du kommer lära dig vanligt förekommande arbetsuppgifter som exempelvis att hjälpa personer i vardagen. Din APL kommer du att göra på LSS-boenden och dagliga verksamheter.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Hälsopedagogik, 100 p
Naturkunskap 1a2, 50 p
Kommunikation, 100 p
Lärande och utveckling, 100 p
Människors miljöer, 100 p
Pedagogiskt ledarskap, 100 p
Samhällskunskap 1a2,50 p

Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200 p
Fritids- och idrottskunskap, 100 p

Träningsinstruktör
Idrott och hälsa 2, 100 p
Aktivitetsledarskap – Personlig träning, 100 p
Aktivitetsledarskap – Gruppträning, 100 p
Träningslära 1*, 100 p
Träningslära 2/Mental träning, 100 p
Naturguidning*, 100 p

Badpersonal
Idrott och hälsa 2*, 100 p
Aktivitetsledarskap –
Fritidsaktiviteter, 100 p
Aktivitetsledarskap – Badpersonal, 100 p
Bad- och friskvårdsanläggningar, 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar, 100 p
Naturguidning*, 100 p

Fritidsgårdspersonal
Idrott och hälsa 2*, 100 p
Aktivitetsledarskap – Fritidsaktiviteter, 100 p
Aktivitetsledarskap –
Idrotts- o friskvårdsaktiviteter, 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar, 100 p
Fritidsmiljöer och arenor, 100 p
Naturguidning*, 100 p

Idrottsplatspersonal
Idrott och hälsa 2*, 100 p
Aktivitetsledarskap – Fritidsaktiviteter, 100 p
Aktivitetsledarskap – Idrotts- och
friskvårdsaktiviteter, 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar, 100 p
Fritidsmiljöer och arenor, 100 p
Naturguidning*, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Hälsopedagogik, 100 p
Naturkunskap 1a2, 50 p
Kommunikation 100, p
Lärande och utveckling 100, p
Människors miljöer 100, p
Pedagogiskt ledarskap 100, p
Samhällskunskap 1a2 50, p

Pedagogiskt arbete, 200 p
Socialt arbete, 100 p

Barnskötare /elevassistent/ personlig assistent/stödassistent
Skapande verksamhet, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Naturguidning*, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Grundläggande vård och omsorg, 100 p
Barns lärande och växande*, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2700 poäng

*) Gäller ej för NIU-elever

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Milton Eriksson och Johanna Matiasson

Spela videoklipp

/ Vitem atecto millam, tem eatus entis rati a si bero eliquas ma pre necuptum quo dolum fugiam remporem et od molora vita dolestias debit utem incid minvel esequibus esseque nosam ea es ad molores endae est. /

Sök