/ Program /
Fastighet, anläggning och byggnation
/ Programförkortning /
FAFAS
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Yrkesförberedande

/ Anpassad gymnasieskola /

Fastighet, anläggning och byggnation

Här får du möjlighet att lära dig om fastighetsskötsel både inomhus och utomhus. Du lär dig köra maskiner som traktorer, gräsklippare, redskapsbärare och hur man servar dessa.

Utbildningen syftar till att ge eleverna en bra allmän grund, genom användbar kunskap om verktyg, metoder och säkerhet för att kunna fungera som bl a fastighetsskötare i framtiden. För att kunna arbeta som fastighetsskötare både inne och ute jobbar vi inom tre tydliga områden.

Park– i huvudsak utearbete. Körning av trak-torer och andra maskiner, röjning, grönyte-skötsel, trädgårdsskötsel m.m.

Byggverkstad – utbildning i handverktyg och reparation och tillverkning av allt från blom-lådor till friggebodar.

Mekanisk verkstad – grunder i svetsning och annat verkstadsarbete, verktygs- och material-kännedom, mek och reparation av maskiner, motorer, bilrekonditionering m.m.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
I 22 veckor under åk 2 – 4 gör eleverna APL inom intressanta områden. Syftet är att eleverna ska tillämpa sina kunskaper och orientera sig om arbetsmarknaden.

Framtida arbetsmöjligheter
Genom sin bredd i utbildningen förbereder programmet för många olika verksamheter, som t ex bil- och maskinunderhåll, rekonditionering, fastighetsskötsel, vaktmästeri, idrottsplatsarbete, transporter, skogsbruk, trädgårdsskötsel m.m.

/ Poängplan /

Engelska 1, 100 p
Estetisk verksamhet, 100 p
Historia 1, 50 p
Idrott och hälsa, 200 p
Matematik 1, 100 p
Naturkunskap 1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1, 50 p
Svenska 1, 200 p

Bygg och anläggning 1, 100 p
Fastighetsskötsel, 200 p
Service och bemötande 1, 100 p

Entreprenörskap, 100 p
Hantverkstekniker 1, 100 p
Hem- och konsumentkunskap 1, 100 p
Körning basmaskiner 1, 100 p
Körning basmaskiner 2, 100 p
Material och verktyg 1, 100 p
Naturbruksteknik 1, 100 p
Skötsel av utemiljöer 1, 100 p
Växtkunskap 1, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2500 poäng

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök