/ Program /
Försäljnings- och serviceprogrammet
/ Programförkortning /
FS
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Yrkesexamen

Försäljnings- och serviceprogrammet

Är du en person som tycker om att jobba med människor, är social och gillar praktiskt arbete? Eller vill du kanske i framtiden starta ett eget företag? Då är försäljnings- och serviceprogrammet något för dig.

Försäljnings- och serviceprogrammet ger dig en bred och grundläggande bas för att efter utbildningen kunna jobba inom handeln och servicebranschen. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom försäljning och beställning samt hur du anpassar din kommunikation till olika människor. Du kommer även att lära dig om marknadsföring och reklam.

Under utbildningen kommer du även arbeta mycket i olika projekt för att få en förståelse och förbereda dig för arbetslivet. Genom Ung Företagsverksamhet (UF företag) får du även lära dig att driva ett eget företag, själv eller i grupp.
Minst hälften av utbildningen under andra och tredje året kommer du genomföra som gymnasial lärlingsutbildning. Under din lärlingsutbildning får du 1000 kronor extra i studiebidrag och möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på en arbetsplats.

När du tagit studenten kommer du ha goda möjligheter att börja jobba direkt inom branschen. Vill du studera vidare på högskola- och universitet kan du göra utbildningen högskoleförberedande genom att välja kurser som leder till detta.

Försäljnings- och serviceprogrammet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Gamma.

Grundläggande behörighet

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6 ingår på samtliga yrkesprogram. Om du inte vill ha behörigheten kan du aktivt välja bort dessa kurser.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Branschkunskap inom handel, 100 p
Entreprenörskap, 100 p
Information och kommunikation, 100 p
Servicekunskap 1, 100 p
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
Inköp 1, 100 p
Handel och hållbar utveckling, 100 p
Personlig försäljning 1, 100 p

Företagsekonomi 1, 100 p
Personlig försäljning 2, 100 p
Handelspecialisering – Försäljning, 100 p
Handel specialisering -Marknadsföring, 100 p
Mat och butik 1, 100 p
Engelska 6* eller Besöksnäringen 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2800 poäng

*) Ingår i ordinarie studieplan men kan läsas som programfördjupning eller individuellt val **) Kan väljas bort

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök