/ Program /
Hälsa, vård och omsorg
/ Programförkortning /
HOHAL
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Högskoleförberedande

/ Anpassad gymnasieskola /

Hälsa, vård och omsorg

För dig som har ett intresse att arbeta inom serviceyrken inom vård och omsorg samt i verksamheter med barn och ungdom.

Du lär dig hur det är att arbeta på ett äldreboende eller på en förskola. Du får kunskaper i matlagning, vård och omsorgssysslor och barns utveckling. Mycket av det praktiska lärandet sker ute på praktikplatser inom kommunens verksamheter. Vi kan hitta individuella lösningar som gör att du kan jobba inom många olika branscher när du är klar.Eleverna lär sig om olika behov av vård och omsorg, för att kunna utföra uppgifter på ett serviceinriktat sätt inom äldreomsorgen. Eleverna lär sig om barns utveckling och om omgivningens betydelse, för att kunna utföra arbetet på förskola och fritids.

I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment.

Målet med utbildningen är att förbereda eleven för ett kommande yrkesliv.

/ Poängplan /

Engelska 1 100 p
Estetisk verksamhet 100 p
Historia 1 50 p
Idrott och hälsa 200 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1 50 p
Svenska 1 200 p

Hälsa 1 100 p
Hälsa 2 100 p
Människan 100 p
Service och bemötande 1 100 p
Vård och omsorg 1 200 p

Barnet i Förskolan 1 100 p Barnet i Förskolan 2 100 p Skapande verksamhet i förskolan 100 p Hem- och konsumentkunskap 1 100 p Lokalvård 1 100 p Matlagning 1 100 p Servering 1 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2500 poäng

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök