/ Program /
Hantverk och produktion
/ Programförkortning /
HPHAN
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Högskoleförberedande

/ Anpassad gymnasieskola /

Hantverk och produktion

För dig som vill arbeta med att skapa i trä och tillverka möbler utifrån ritningar som du själv tagit fram.

Utifrån ritningar lär du dig tillverka produkter som varierar från stolar, bord och skåp till avancerade inrednings-snickerier. Att välja rätt material, mäta rätt och ställa in maskinerna riktigt är grundläggande för bra produkter och en viktig del i utbildningen.Programmet för dig som:vill arbeta praktiskt tycker om att skapa vill lära för framtiden. Utbildningen baserar sig på elevanpassad undervisning i mindre grupper enligt individuella planer. Utbildningen utgår från säker maskinhantering där eleven utifrån ritningar får tillverka produkter som varierar från stolar, bord och skåp till avancerade inredningssnickerier. Att välja rätt material, mäta rätt och ställa in maskinerna riktigt är grundläggande för bra produkter och en viktig del i utbildningen.

Elevens delmål under utbildningen:
Kunskap om god arbetsmiljö, materiallära, handhavande av maskiner, träbearbetning, limning och hantering av trämaterial, massiv trätillverkning samt ytbehandling är delar i utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
I 22 veckor under åk 2 – 4 gör eleverna APL inom intressanta områden. Syftet är att eleverna ska tillämpa sina kunskaper och orientera sig om arbetsmarknaden.Efter genomförd utbildning har du kunskaper för att söka arbete inom träindustrin såsom snickerier, sågverk, husfabriker, bostads- och lägenhetsservice och byggvarubutiker.

/ Poängplan /

Engelska 1 100 p
Estetisk verksamhet 100 p
Historia 1 50 p
Idrott och hälsa 200 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1 50 p
Svenska 1 200 p

Form och design 100 p
Hantverk och Produktion 200 p
Material och verktyg 1 100 p

Hantverkstekniker 1 200 p
Hantverkstekniker 2 200 p
Hantverkstekniker 3 100 p
Form och design—specialisering 100 p
Material och verktyg 2 100 p
Hem och konsumentkunskap 100 p
Digitalt skapande 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2500 poäng

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök