/ Program /
Hotell, restaurang och bageri
/ Programförkortning /
HRHOT
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Högskoleförberedande

/ Anpassad gymnasieskola /

Hotell, restaurang och bageri

För dig som vill arbeta med mat, hälsa och service. Du lär dig hur det är att arbeta i storkök, restaurang, bageri, café eller på hotell.

Du får utbildning i näringslära, livsmedelshantering och livsmedelshygien. Det gör utbildningen lämplig för många områden där livsmedel hanteras t ex även livsmedelsaffär. Genom den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) har du chansen att inrikta dig mot det område som intresserar dig mest.

Eleverna läser kurser inom områdena:

Matlagning
Bageri och konditori
Servering
Lokalvård
Mat i butik
Hotell Service
bemötande

Gymnasiegemensamma ämnen
Vi gör en individuell planering för varje elev. Denna görs i samråd med elev och föräldrar.

Mål
Att ge eleverna kunskaper och kompetenser vilka behövs för att arbeta inom områdena storhushåll, restaurang, bageri och konditori eller hotell.

/ Vi erbjuder /

Eleven lär sig att tillaga förrätter, huvudrätter och efterrätter. De får även kunskap i matsals-arbete.

Eleven lär sig grunderna till tillverkning av bröd och konditorivaror och att utföra arbetsuppgifter inom bageri och caféverksamheter. Eleven får kunskaper om metoder och tekniker samt redskap. Eleven får även kunskap om råvaror och hantering av dessa på ett hygieniskt säkert sätt.
Eleven får kunskaper om besöksnäringens olika verksamheter och att utföra arbetsuppgifter inom hotell..

/ Poängplan /

Engelska 1100 p
Estetisk verksamhet100 p
Historia 150 p
Idrott och hälsa200 p
Matematik 1100 p
Naturkunskap 150 p
Religionskunskap 150 p
Samhällskunskap 150 p
Svenska 1 200 p

Bageri- och konditorikunskap 100 p
Hotell 100 p
Livsmedels- och näringskunskap 100 p
Måltids- och branschkunskap 200 p
Service och bemötande 1 100 p

Matlagning 1 100 p
Matlagning 2 100 p
Servering 1 100 p
Mat i butik 1 100 p
Matupplevelser 100 p
Bageri 1 100 p
Lokalvård 1 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2500 poäng

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök