/ Program /
Introduktions program
/ Programförkortning /
IM
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Se överordnat program

Introduktions program

Örnsköldsviks gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram. Programmen ger dig som obehörig elev nya möjligheter för framtida studier eller yrken. Programinriktat val är det enda av programmen som du har möjlighet att söka till.

Programinriktat val

Det programinriktade valet passar dig som vill gå ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program men saknar full behörighet. För att kunna ansöka om programmet måste du ha viss typ av behörighet. Du behöver ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matte eller engelska samt vara godkänd i minst fyra andra ämnen. Om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matte och engelska samt tre ämnen till är du också behörighet för programmet. Du kan endast få plats på programinriktat val om platser finns. Är programmet redan fullt med behöriga sökande kommer du inte erbjudas en plats på programmet. På Örnsköldsviks Gymnasium erbjuds endast yrkesprogram på programinriktat val.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är till för dig som vill komma in på arbetsmarknaden genom en yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktion kombinerar praktiskt arbete med teoretiska studier. Utbildningen genomförs under lärlingsliknande former och du som elev kommer att vara ute på företag fyra dagar/vecka från åk 2. Utbildningen är totalt fyra år.

Denna utbildning tillhör skolenhet Jota och ligger på Parkskolan.

Yrkesintroduktion Industri

Programmet är en speciellt anpassad utbildning inom Industri för nyanlända där fokus är anställningsbarhet. Denna utbildning är fördelat på tre år och fokus ligger på de praktiska momenten. Eleven varvar yrkesteori med verkstad och från åk 2 finns möjlighet till praktik. Eleverna studerar även SFI/SVA, matematik, idrott och Arbetslivskunskap.

Yrkesintroduktion Industri ligger inom skolenhet Sigma som är placerad på Parkskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion passar sig till dig som nyligen anlänt till Sverige och vill, genom en utbildning i svenska, kunna studera vidare på gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola, eller någon annan utbildning. Som nyanländ räknas man i fyra år men individuella anpassningar görs.

Från och med ht24 finns språkintroduktion på Parkskolan. 

SI-YRK (Språkintroduktion Yrkesresurs)

Språkintroduktion yrkesresurs är en yrkesinriktad utbildning anpassad för nyanlända där målet är anställningsbarhet. Utbildningen är fördelat på tre år och från år två är eleven ute på ett företag tre dagar i veckan. År tre är eleverna ute fyra dagar i veckan. Övrig tid är eleverna inne på skolan och bedriver undervisning i SFI/SVA samt Livskunskap.

Denna utbildning ligger på Parkskolan och tillhör skolenhet Jota.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är till för dig som behöver få en ökad motivation att komma på eller hitta din väg till vidare utbildning, yrke eller behörighet för ett nationellt program inom gymnasieskolan. Programmet är även till för dig som behöver en individuell lösning, som kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, praktik eller gymnasieskolans yrkesämnen.

Introduktionsprogrammet finns på Parkskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Jota.

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök