/ Program /
Naturvetenskaps programmet
/ Programförkortning /
NA
/ Skolbyggnad /
Nolaskolan
/ Examen /
Högskoleförberedande

Naturvetenskaps programmet

Är du en person som är nyfiken, målinriktad och har ett intresse för naturvetenskapliga ämnen, matematik och samhället? Då är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig.

Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste högskoleförberedande utbildningen du kan gå. Det ger dig stor valmöjlighet när du ska bestämma dig för ett yrke i framtiden. Förutom kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena utvecklar du dessutom färdigheter inom problemlösning, planering, kommunikation och samarbete. Under dina år på utbildningen varvar vi teoretiskt lärande med praktiska arbete så som laborationer och studiebesök.

Inför årskurs 2 och 3 väljer du inriktning på programmet, antingen Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.

Naturvetenskapsprogrammet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Delta.

/ Inriktningar /

nATURVETENSKAP

Inriktningen Naturvetenskap passar dig som har ett intresse av naturvetenskap och matematik. Om du väljer inriktningen kommer du få fördjupande kunskaper inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Denna inriktning ger dig även de bästa förutsättningarna för vidare studier inom naturvetenskap på universitet.

nATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

Inom denna inriktning kommer du kombinera studier inom naturvetenskap med samhällstudier. Du kommer läsa kurser som utvecklar dina kunskaper inom biologi, fysik eller kemi samtidigt som du studerar geografi och samhällskunskap.

Under utbildningen kan du välja fördjupande kurser i matematik, naturvetenskaplig specialisering, språk. Life Science erbjuder en kurs där du kan kombinera gentekniska laborationer med teoretiska studier. Astrofysik har ett fokus på rymden och inkluderar aktuell forskning inom fältet med egna undersökningar. Utöver dessa kurser kan du välja vidare kurser inom matematik, miljö- och energikunskap eller kultur- och idéhistoria.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Biologi 1, 100 p
Fysik 1, 150 p
Kemi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p

Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p

Fysik 3, 100 p
Kultur och idéhistoria, 100 p
Litteraturvetenskap, 100 p
Matematik 4 ,100 p
Matematik 5, 100 p
Miljö- och energikunskap, 100 p
Matematik specialisering, 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Life science, 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Astrofysik, 100 p

Av ovanstående kurser startar de som har
tillräckligt många sökande.

Här kan du välja att läsa kurser som antingen breddar eller fördjupar din utbildning.

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Biologi 2/ Fysik 2/ Kemi 2 100 p

En av följande kurser/kurspaket 100 poäng
Filosofi 1 50 p och Filosofi 2 50 p 100 p
Moderna språk 100 p
Politik och hållbar utveckling 100 p
Matematik 4 100 p

Fysik 3 100 p
Kultur och idéhistoria 100 p
Litteraturvetenskap 100 p
Matematik 4 100 p
Matematik 5 100 p
Miljö- och energikunskap 100 p
Matematik specialisering 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Life science 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Astrofysik 100 p

Av ovanstående kurser startar de som har
tillräckligt många sökande.

Här kan du välja att läsa kurser som antingen breddar eller fördjupar din utbildning.

Summa: 2500 poäng

*) Gäller ej för NIU-elever

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök