/ Aktivitet /
SKOLSTART
/ Datum /
22 aug
/ Tid /
/ Skolbyggnad /
Örnsköldsviks Gymnasium

/ Välkommen till skolstart på Örnsköldsvik Gymnasium läsåret 24-25 /

Vi hälsar alla elever välkomna till ett nytt läsår Örnsköldsviks Gymnasium.

All information angående antagningen för årskurs 1 finns på www.antagning-vn-se. Klasstillhörigheten är preliminär till och med uppropsdagen.

Torsdag 22 augusti
Kl 08:10 Skolstart för elever i årskurs 1 nationella program med samling i respektive aula, Park/Nola.
Kl 13:00 Nya elever på Introduktionsprogrammet träffas i Parks aula.

Fredag 23 augusti
Kl 08:10 Åk 1 samlas enligt information från mentorer.
Kl 08:10 Åk 2 och 3 nationella program, IMYIN, IMYRL och samtliga årskurser Anpassad Gymnasieskola samlas i anvisade lokaler med mentorer.
Kl 08:30 Övriga åk på Introduktionsprogrammen och samtliga årskurser på Språkintroduktion samlas i sina lokaler.

Anpassad gymnasieskola får en särskild inbjudan via post. Information till elever som går Introduktionsprogrammen skickas ut separat.

Återigen varmt välkomna till ett nytt läsår på Örnsköldsviks Gymnasium

/Skolledningen

/ Se fler aktiviteter /

12 jun

STUDENTEN 2024

Sök