/ Tillgänglighetsredogörelse /

Örnsköldsviks kommun står bakom den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att denna webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och att det kan vara problem på vissa sidor . Vi jobbar därför kontinuerligt med att lokalisera och se över vilka åtgärder som behöver göras.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss nedan så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via:

  • kommunikation.gymnasiet@ornskoldsvik.se
  • 073-05183 22
  • formuläret nedan

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning, av webbplatsen.

  • Senaste bedömningen gjordes den 10 augusti 2023
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 10 augusti 2023

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Bilder har otillräckliga alternativtexter och kan skapa svårigheter att förstå innehållet för användare som navigerar webbplatsen med skärmläsare.
  • Webben innehåller PDF:er som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det saknas tillräckliga kontraster vid fokus på webbplatsen.
  • Fel indikeras enbart med text. Det saknas tydligt markering var felet begåtts.
  •  
Sök