/ Program /
El- och energiprogrammet
/ Programförkortning /
EE
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Yrkesexamen

El- och energiprogrammet

Är du en problemlösare och gillar att ha kontakt med människor? Är du intresserad av teknik och vill arbeta praktiskt inom framtidens yrken inom el- och energi? Då kanske el- och energiprogrammet är något för dig.

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som passar dig som vill arbeta fritt med problemlösning och hitta kreativa lösningar. Under utbildningen får du som elev lära dig att tänkta logiskt, planera och organisera ditt arbete. Utbildningen varvar teoretiska kurser och praktiska moment, som genomförs på företag genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 15 veckor. Det ger dig praktisk erfarenhet och kontakt med olika företag, vilket är till stor fördel när du sedan ska söka arbete.

Som del av din utbildning kommer du som elev att träffa intressanta gästföreläsare och göra spännande studiebesök. Du kommer även att få lära dig om robotteknik som ger dig bra förberedelser inför arbete i branschen. Utbildningen erbjuder två inriktningar och oavsett vad du väljer får du ett ansvarsfullt och rörligt yrke med omväxlande arbetsuppgifter.

Efter utbildningen kan du arbeta inom bland annat elteknik som installationselektriker, distributionselektriker, hissmontör och larmmontör eller inom automation som automationstekniker inom tillverkningsindustri, processindustri eller fastighet, industrielektriker, robottekniker eller servicetekniker.

Om du vill vidareutbilda dig kan du läsa utbildningar mot till exempel elkonstruktör, automationsingenjör och vindkraftstekniker.

El- och energiprogrammet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Beta.

Grundläggande behörighet

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6 ingår på samtliga yrkesprogram. Om du inte vill ha behörigheten kan du aktivt välja bort dessa kurser.

/ Inriktningar /

Automation

Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som exempelvis automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Elteknik

Här lär du dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm, tv- och datanät samt intelligenta styrsystem. Du får också kunskap om hur man arbetar säkert och lär dig de lagar och förordningar som gäller vid olika elarbeten. Efter dina studier behöver du även göra lärlingstid om 1600 timmar på ett installationsföretag för att få ut ditt yrkesbevis. Exempel på yrken: Elektriker inom industri, installation, eldistribution eller säkerhetssystem.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Datorteknik 1a, 100 p
Elektromekanik, 100 p
Energiteknik 1, 100 p
Mekatronik 1, 100 p

Praktisk ellära, 100 p
Mät- och styrteknik, 100 p
Mät- och reglerteknik, 100 p
Programmerbara styrsystem, 100 p

Automationstekniker
Elkraftteknik, 100 p
Elmotordrivsystem, 100 p
Industriautomation, 100 p
Avhjälpande underhåll 1, 100 p
Mekatronik 2, 100 p
Underhåll – mekatronik, 100 p
Processreglering, 100 p
Engelska 6* eller Svets grund, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Datorteknik 1a, 100 p
Elektromekanik, 100 p
Energiteknik 1, 100 p
Mekatronik 1, 100 p

Elkraftteknik, 100 p
Praktisk ellära, 100 p
Elinstallationer, 200 p
Kommunikationsnät 1, 100 p

Installationselektriker
Belysningsteknik, 100 p
Data- och medianät, 100 p
Elmotorstyrning, 100 p
Fastighetsautomation 1, 100 p
Konstruktion 1, 100 p
Larm-, övervaknings- och
Säkerhetssystem, 100 p
Engelska 6* eller Svets grund, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2800 poäng
*) Ingår i studieplan. Kan väljas som programfördjupning/individuellt val
**) Kan väljas bort

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Jonas Vestin och Lukas Johansson

Spela videoklipp
Sök