/ Program /
Estetiska programmet
/ Programförkortning /
ES
/ Skolbyggnad /
Nolaskolan
/ Examen /
Högskoleförberedande

Estetiska programmet

Gillar du att utrycka dig inom dans, musik eller bild? Vill du skaffa dig en bred behörighet för vidare studier och samtidigt utveckla dina kreativa förmågor? Då kanske estetiska programmet är något för dig.

Estetiska programmet vänder sig till dig som är intresserad av att uttrycka dig konstnärligt inom dans, musik eller bild- och formgivning och vill utveckla din kreativitet. När du söker till estetiska programmet väljer du vilken inriktning du är intresserad av: bild- och formgivning, dans eller musik. Under utbildningen får du fördjupa dina kunskaper inom ditt valda område och hur du tekniskt utöva din estetiska form, samt lära dig om de olika konstarterna.

Programmet är högskoleförberedande och varvar teoretiska kurser med praktiska moment inom den konstform du valt som inriktning. Under utbildningen kommer du att använda dina kunskaper i arbetet före, under och efter en föreställning eller utställning. Det innebär även att du kommer få arbeta med planering, PR (marknadsföring) och uppföljning inför föreställningar och utställningar i och utanför skolan.

Som elev vid estetiska programmet kommer du även att utveckla dina kunskaper inom initiativtagande, nytänkande, kreativitet och samarbete. Du kommer även lära dig att ta eget ansvar, stå inför publik samt visa dig och ditt valda uttryck.
Utbildningen förbereder dig i första hand för vidare studier inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

I alla tre inriktningarna kan du välja mellan att läsa moderna språk och mer matematik, eller att ha fler kurser med någon estetisk inriktning; bild, dans eller musik.

Estetiska programmet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Alfa.

 

/ Inriktningar /

BILD

Inriktningen ger dig grundläggande kunskaper i bild och form. Du kommer att lära dig grunderna i tekniker inom allt från lera till digitalt bildskapande. Programmet fokuserar på kreativt skapande i en tillåtande atmosfär. Utbildningen inkluderar skapande kurser såväl som teoretiska samt arbete med utställningar. Du kommer även att utveckla din förmåga att använda dina bilder för att kommunicera budskap samt hur man upplever, tolka och reflektera över olika typer av bilder.

DANS

Inriktningen dans ger dig möjlighet att arbeta med dans både på scenen och i danssalen. Tillsammans arbetar vi med att utveckla din dansteknik, din scennärvaro och ditt personliga uttryck. På utbildningen får du möjlighet att skapa dans tillsammans med andra, utveckla din egen dansstil samt din förmåga att uttrycka dig genom dansen. Du kommer arbeta med dans som både scenisk konstform och träningsform. Att sätta upp och dansa på föreställningar kommer vara ett ständigt återkommande inslag under utbildningen.

Musik

Inriktningen musik ger dig en bred musikutbildning där du studerar ensemblespel, musikteori, individuella instrument- eller sånglektioner och körsång. 

Musikinriktningen ger dig möjligheten att utveckla din musikalitet, hitta ditt eget musikaliska uttryck samt få möjligheten att spela med andra. Du får vara med och sätta upp konserter och föreställningar av olika slag, samt även lära dig grunderna i ljudteknik, digitalt musikskapande och mycket annat.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Historia 2b – kultur, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Estetisk kommunikation, 100 p
Konstarterna och samhället, 50 p

Bild och form 1b, 100 p
Bild, 100 p
Form, 100 p
Bildteori, 100 p

Bild o form – specialisering – Bild, 100 p
Bild o form – specialisering – Form, 100 p
Moderna språk / Fotografisk bild 1, 100 p
Moderna språk / Matematik 2b /Fotografisk bild 1, 100 p
Formgivning 1 / Matematik 3b, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser som antingen breddar eller fördjupar din utbildning.

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Historia 2b – kultur, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Estetisk kommunikation, 100 p
Konstarterna och samhället, 50 p

Dansgestaltning 1, 100p
Dansteknik 1, 100p
Dansteknik 2, 100p
Dansteori, 100p

Dansimprovisation och komposition, 100 p
Koreografi, 100 p
Moderna språk / Fotografisk bild 1, 100 p
Digitalt skapande 1 / Moderna språk / Matematik 2b, 100 p
Dansgestaltning 2 / Matematik 3b, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser som antingen breddar eller fördjupar din utbildning.

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Historia 2b – kultur, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Estetisk kommunikation, 100 p
Konstarterna och samhället, 50 p

Ensemble med körsång 1, 200 p
Gehörs- och musiklära 1, 100 p
Instrument eller sång 1, 100 p

Instrument eller sång 2, 100 p
Musikproduktion 1, 100 p
Moderna språk / Instr el sång1 biinstr, 100 p
Digitalt skapande 1 / Moderna språk / Matematik 2b, 100 p
Ensemble 2 / Matematik 3b, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser som antingen breddar eller fördjupar din utbildning.

Summa: 2500 poäng

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök