/ Program /
Fordons- och transportprogrammet
/ Programförkortning /
FT
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Yrkesexamen

Fordons- och transportprogrammet

Är du en person som gillar fordon, att köra eller meka samt vill vara en viktig del av samhället? Då kanske Fordon- och transportprogrammet är något för dig.

Fordons- och transportprogrammet kommer ge dig en omväxlande, rolig och bred fordonsteknisk utbildning. Utbildningen har tre inriktningar, lastbil och mobila maskiner, personbil och transport. Under dina år på utbildningen kommer du arbeta med datorer, maskiner och människor. Vi erbjuder också arbete med modern teknik. Efter du gått Fordons- och transportprogrammet har du möjlighet till arbete utomlands samt vidareutbildning.

Alla inriktningarna kommer förbereda dig som elev för arbetslivet och ge dig, efter tagen examen, goda möjligheter att börja jobba. Du kommer redan under dina år på programmet bekanta dig med arbetslivet genom bland annat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du kommer under ditt sista år vara ute på APL under minst 15 veckor och där prova på yrket samt applicera dina teoretiska kunskaper på verkligheten.

Inom ramen för det individuella valet och fördjupningskurs kan du på samtliga inriktningar få den grundläggande behörigheten för att fortsätta studera på högskola eller universitet.

Fordons- och transportprogrammet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Gamma.

Grundläggande behörighet

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6 ingår på samtliga yrkesprogram. Om du inte vill ha behörigheten kan du aktivt välja bort dessa kurser.

/ Inriktningar /

Lastbil och mobila maskiner

Denna inriktning kommer ge dig grundläggande kunskaper och kompetenser inom felsökning och reparation. Du kommer även att lära dig reparationer inom service- och underhållsarbete. Inriktningen har två grenar där du antingen fokuserar på felsökning och reparation för lastbil eller för maskiner så som traktorer, skogsmaskiner eller truckar.

Personbil

Inriktningen för personbil riktar sig mot personbilsbranschen och som elev kommer du att få grundläggande kunskaper inom felsökning och reparation. Du kommer även att få kunskaper inom service- och underhållsarbete på personbil. När du är färdig med utbildningen kommer du vara kvalificera att jobba mot personbilsverkstad.

Transport

Efter dina år på inriktningen för transport kommer du vara utbildad yrkeschaufför med högre behörigheter. Förutom att du har möjlighet att ta B och C körkort under utbildningen kommer du få kunskaper att lasta, lossa och lastberäkna. Du kommer även lära dig transportera farligt gods och färdplanerna. Du kommer lära dig hur du hanterar gods med både kran, truck och hjullastare. När du är färdig med utbildningen kommer du ha ett varierat jobb med goda framtidsutsikter.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200 p
Fordonsteknik – introduktion, 200 p

Lastbilar och mobila maskiner – Basteknik, 100 p
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik, 100 p
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1, 100 p
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2, 100 p

Lastbilsmekaniker
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer, 200 p
Lastbilar – chassi och bromsar, 200 p
Lastbilar – system och diagnosteknik 1, 100 p
Lastbilar – kraftöverföring, 100 p
El och hybridfordon 1, 100 p
Engelska 6 * eller Service och bemötande, 100 p

Maskinmekaniker
Lastbilar och mobila maskiner – Förbränningsmotorer, 200 p
Mobila maskiner – hydraulsystem, 200 p
Mobila maskiner – system och
diagnosteknik 1, 100 p
Mobila maskiner – kraftöverföring, 100 p
El och hybridfordon 1, 100 p
Engelska 6* och Service och bemötande, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**,  100 p

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden, 200 p
Fordonsteknik – introduktion, 200 p

Personbilar – basteknik, 100 p
Personbilar – verkstad och elteknik, 100 p
Personbilar – service och underhåll 1, 100 p
Personbilar – service och underhåll 2, 100 p

Personbilar – kraftöverföring, 100 p
Personbilar – chassi och bromsar, 100 p
Personbilar – system och diagnosteknik 1, 200 p
El- och hybridfordon 1, 100 p
El- och hybridfordon 2, 100 p
Personbilar – system och diagnosteknik 2, 100 p
Engelska 6* eller Service och bemötande, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden, 200 p
Fordonsteknik – introduktion, 200 p

Yrkestrafik 1a, 200 p
Yrkestrafik 1b, 300 p

Godstrafik, 200 p
Godstransporter – specialisering, 100 p
Maskinell godshantering, 200 p
Fordonskombinationer – Godstransporter, 200 p
Engelska 6* eller Godstransporter – specialicering, 100 p 

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2800 poäng
*) Ingår i studieplan. Kan väljas som programfördjupning/individuellt val
**) Kan väljas bort

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök