/ Program /
Industritekniska programmet
/ Programförkortning /
IN
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Yrkesexamen

Industritekniska programmet

Är du intresserad av teknik och konstruktion? Vill du läsa en bred och praktisk utbildning som erbjuder arbete inom en bransch som ständigt söker arbetskraft, eller lägga grunden för att studera vidare till ingenjör inom teknik? Då kanske industritekniska programmet är något för dig.

Industritekniska programmet erbjuder dig en praktisk utbildning mot en bred arbetsmarknad. Det finns en stor efterfrågan på examinerade elever med industriteknisk utbildning. Utbildningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till ingenjör på högskola och universitet.

På Industritekniska programmet får du som elev lära dig grunderna inom svetsning, svarvning och fräsning samt datastyrd produktion, så kallad CNC. Industritekniska programmet är det enda program på Örnsköldsviks gymnasium som erbjuder dig som elev en gymnasiallärlingsanställning där du i årskurs två får en avlönad anställning på ett företag. Redan under första året kommer du påbörja processen med att knyta kontakter och söka lärlingsplats inom ett företag.

Industritekniska programmet lägger stor vikt i att utveckla utbildningen till hur arbetsmarknaden inom industrin ser ut. Programmet erbjuder dig som elev en bred och aktuell utbildning med goda förutsättningar till arbete direkt efter dina studier.

Industritekniska programmet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Sigma.

Grundläggande behörighet

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6 ingår på samtliga yrkesprogram. Om du inte vill ha behörigheten kan du aktivt välja bort dessa kurser.

/ Inriktningar /

Produkt och maskinteknik

CNC-operatör metall är en profil som ger kunskaper om hantering av verktyg och maskiner samt hantering och bearbetning av metaller, s.k. skärande bearbetning. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör och arbeten inom konstruktion och design.

Svetsteknik

Inriktningen ger kunskaper om och handlag med olika svetstekniker och plåtbearbetning. Utbildningen kan leda till arbete som svetsare inom många olika yrken där svetsning är efterfrågad.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p

Datastyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p

CNC-operatör metall
Cad 1, 50 p
Cad 2, 50 p
Cad/Cam, 100 p
Datorstyrd produktion 2, 100 p
Datorstyrd produktion 3, 100 p
Produktionsutrustning 3, 100 p
Produktionsutrustning 4, 100 p
Avhjälpande underhåll, 100 p
Tillverkningsunderlag 1, 100 p
Svetsgrund, 100 p
Engelska 6* eller Datorstyrd produktion

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p

Datastyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p

Svetsare
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Avhjälpande underhåll 1, 100 p
Industriteknisk fördjupng 1, 50 p
Industriteknisk fördjupng 2, 50 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Kälsvets 1 (Tig), 100 pKälsvets 1 (Mig-Mag), 100 p
Stumsvets 1 (Mig-Mag), 100 p
Engelska 6* eller Kälsvets 2(Mig-Mag), 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2800 poäng
*) Ingår i studieplan. Kan väljas som programfördjupning/individuellt val
**) Kan väljas bort

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Sök