/ Program /
Gymnasieingenjör – Teknikprogrammets fjärde år
/ Programförkortning /
TE4
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Se överordnat program

Gymnasieingenjör – Teknikprogrammets fjärde år

Efter dina tre år på teknikprogrammet har du möjlighet att söka in till ett fjärde år och bli gymnasieingenjör. Detta år bygger till stor del på engagemang från näringslivet, då mer än halva utbildningen sker ute på ett företag. Som elev får du mycket stora möjligheter till jobb direkt efter utbildningen. De elever som läser till gymnasieingenjör har även lättare att klara av efterföljande högskole- eller civilingenjörsutbildningar.

Det fjärde året på Teknikprogrammet är en yrkesförberedande utbildning där du varvar lektioner på skolan med att vara på praktik ute på ett företag inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Din APL kommer vara minst 10 veckor och fokusera på att omsätta dina kunskaper till erfarenheter. Under din tid på utbildningen kommer du få möjlighet att utveckla din kreativitet, vara med och lösa framtidens problem samt en möjlighet till anställning direkt efter utbildningen. I slutet av utbildningen genomförs ett examensarbete som efter godkännande arvoderas med 15.000 kr från företaget.

Idag finns efterfrågan på kompetens med gymnasial teknisk utbildning med inriktning mot konstruktion och produktion. Bara i Örnsköldsvik finns det omkring 800 jobb som kräver denna kompetens. Yrken du kan få efter utbildningen innefattar allt från produktionstekniker, konstruktör, beredare med mera och ger en bra start för en framtida karriär.

 

/ Inriktning /

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Denna inriktning har fokus på konstruktion och produktion. Detta för att ge dig de färdigheter du behöver för att kunna jobba med skarp konstruktion eller produktion på ett modernt teknikföretag. Utbildningen innehåller allt från praktiskt verkstadsarbete till datorstödd konstruktion – CAD.

BEHÖRIGHET

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet söker på lika villkor.

Följande behörighetsregler gäller:

Du ska ha en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller motsvarande. Örnsköldsviks Gymnasium fattar efter bedömning beslut om din utbildning bedöms som likvärdig. Hör därför gärna av dig om du är osäker.

För att gå TE4 behöver du ha läst kurserna Design 1 och Konstruktion 1. Om du inte gjort det finns det möjlighet att läsa in behörigheten med en kurs på distans via Örnsköldsviks Gymnasium. Du har lägst betyget E i följande ämnen:

Teknik 1,
Matematik 3,
Fysik 1a,
Kemi 1,
Engelska 6,
Svenska 3 alt Svenska som andraspråk 3

Du måste påbörja dina studier senast det kalenderår du fyller 22 år.

/ Kurser i utbildningen /

Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p
Produktionsfilosofi 1, 100 p
Industriell automationsteknik 1, 100 p
CAD – specialisering 100 p
Industriella produktionsmetoder 1, 100 p
Produktionsutveckling 1, 100 p
Produktionsutveckling 2, 100 p

Info om examensarbete

Ansökan

Ansökan öppnar 15 april och pågår fram till och med den 15 maj.

Du måste själv komplettera din ansökan med en vidimerad kopia av ditt examensbevis. Kopian ska vara Gymnasieantagningen tillhanda senast den 17 juni och skickas till:

Gymnasieantagningen
891 88 Örnsköldsvik

Länk till ansökan

Har du frågor om antagningen eller övrigt om utbildningen kontakta rektor eller lärare. Se kontaktuppgifter nedan. 

VI JOBBAR HÄR

Lukas Frensborg
Lärare 

Jörgen Lindholm
Lärare

Joakim Sigerhed
Lärare

/ Möt oss som redan går utbildningen /

/ Jag kommer gå ut utbildningen och ha åtminstone åtta, nio månaders arbetslivserfarenhet. Detta ger ett extremt stort kliv framåt. /

Sök