/ Program /
Vård- och omsorgsprogrammet
/ Programförkortning /
VO
/ Skolbyggnad /
Parkskolan
/ Examen /
Yrkesexamen

Vård- och omsorgsprogrammet

Har du stort hjärta? Är du en god lyssnare, alert, snabbtänkt och tålmodig på samma gång? Har du respekt för andra och vill arbeta med människor? Då kanske vård- och omsorgsprogrammet är något för dig.

På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att tolka människor och under dina tre år på utbildningen kommer du få en stor människokännedom, vilket är en av grunderna för att arbeta med människor inom vård- och omsorgsyrken. Du kommer få kunskap om hur du ger hjälp och stöd utifrån människors olika resurser och behov. Du kommer bland annat lära dig om sjukvård, psykiatri och olika funktionsvariationer. Utöver detta kommer du också få kunskaper kring din egen hälsa och ditt eget välmående.

När du är klar med din utbildning på vård- och omsorgsprogrammet kommer du ha en examen som undersköterska. Det gör det möjligt för dig att söka arbeta inom sjukvården till exempel på ett sjukhus, inom kommunens vård- och omsorg. Utbildningen ger dig en bred framtid, speciellt om du väljer att läsa kurser som gör att du kan studera vidare på högskola eller universitet. Tidigare elever har exempelvis valt att studera vidare inom det vetenskapliga och medicinska fältet, exempelvis till sjukskötare, psykolog eller andra yrken som har ett fokus på människan och den mänskliga interaktionen.

Utbildningen varvar teoretiska kurser med ett stort fokus på praktiska moment, genom avlönad arbetsplatsförlagt lärande, APL, på sammanlagt 15 veckor. Under din APL kommer du att vara ute på en arbetsplats och möte verkligheten. Mycket av skolarbetet är praktiskt och du kommer även få göra studiebesök inom olika verksamheter.

Vård- och omsorgsprogrammet tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Epsilon.

Grundläggande behörighet

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6 ingår på samtliga yrkesprogram.

Om du inte vill ha behörigheten kan du aktivt välja bort dessa kurser. Som elev på vård- och omsorgsprogrammet kan du inte välja bort kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 från den gymnasiegemensamma delen.

/ Grundläggande behörighet /

Från och med hösten 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6 ingår på samtliga yrkesprogram. Om du inte vill ha behörigheten kan du aktivt välja bort dessa kurser.

Detta innebär att elever på yrkesprogram som läser grundläggande behörighet inom de gymnasiegemensamma ämnena kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin.

Som elev på och vård- och omsorgsprogrammet får du inte välja bort kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 från den gymnasiegemensamma delen.

/ Poängplan /

Engelska 5, 100 p
Engelska 6**, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**, 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3**, 100 p

Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Anatomi och fysiologi 2, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Gerontologi och Geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1, 100 p
Hälso- och sjukvård 2, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Omvårdnad 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Social omsorg 1, 100 p
Social omsorg 2, 100 p

Paket 1: Specialiserad vård och omsorg i livets slutskede

Vård och omsorg – specialisering (VOMS spec) mot palliativ omvårdnad, 100 p
Svenska 3* eller Etik och människans livsvillkor,100 p

Paket 2:Räddningsmedicin
Räddningsmedicin, 100 p
Svenska 3* eller Människans säkerhet, 100 p

Här kan du välja att läsa kurser för att få grundläggande behörighet för vidare studier eller andra kurser som finns i utbudet.

Summa: 2700 poäng
*) Ingår i studieplanen. Kan väljas som programfördjupning/individuellt val
**) Kan väljas bort

/ Möt oss som redan går utbildningen /

Spela videoklipp

/ test /

Sök